CPS "Remedium" w Chodzieży - jest główna siedzibą, w której udzielane są świadczenia z następujących zakresów:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Psychologiczna
 • Poradnia Leczenia Uzależnień
 • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku od 08.00-18.00

tel: (67) 281 08 30

Rejestracja do naszych specjalistów – osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie (jeżeli zostały do tego upoważnione).

Świadczenia w ramach kontraktu z NFZ

Specjaliści:

 • Psychiatra
 • Psycholog
 • Psychoterapeuta
 • Specjalista terapii uzależnień
 • Logopeda
 • Neurologopeda

Świadczenia komercyjne

Specjaliści:

 • Psychiatra

 • Psycholog

 • Psychoterapeuta

 • Logopeda

 • Neurologopeda

 • Specjalista terapii biofeedback

Cennik świadczeń medycznych niefinansowanych ze środków publicznych:

Zaświadczenia płatne:

Cennik obowiązuje od 01.01.2024r