CPS „Remedium” zostało utworzone przez mgr Lilianę Turek w 2000 roku i rozpoczęło działalność udzielania świadczeń zdrowotnych w Wyrzysku i Chodzieży z zakresu: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Logopedyczna, wówczas jeszcze pod nazwą Poradnia Zdrowia Psychicznego „Remedium”.

Od 2007 roku nastąpiła zmiana nazwy na Centrum Pomocy Specjalistycznej „Remedium” oraz poszerzony został wachlarz świadczonych usług o porady z zakresu neurologii.

W 2012 roku utworzyliśmy Oddział Dzienny Terapii dla Uzależnionych i Współuzależnionych w Chodzieży.

Postawiliśmy na stopniowy rozwój w postaci poszerzania zakresu udzielanych świadczeń oraz polepszenia warunków lokalowych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów a przede wszystkim z myślą zapewnienia im wysokiej jakości świadczonych usług, komfortu i bezpieczeństwa.

Priorytetem dla nas stał sie rozwój i dbanie o dobro oraz zdrowie pacjenta, dlatego postaraliśmy się o uzyskanie certyfikatu ISO-9001, potwierdzającego dostosowanie systemu zarządzania oraz jakości świadczonych usług do międzynarodowych norm.

Certyfikat ISO-9001:2008 otrzymaliśmy 10.10.2011 r., a jednostką certyfikującą było Det Norske Veritas (DNV) – światowy lider wspomagający procesy zarządzania. W październiku 2014 roku pomyślnie przeszliśmy proces recertyfikacji ISO 9001:2008 przez jednostkę UDT-CERT

W 2015 roku pomyślnie zakończył się proces przekształcenia dotychczasowaego podmiotu w spółkę jawną i od 01.04.2015 działamy jako Centrum Pomocy Specjalistycznej „Remedium” – Turek i Wspólnicy Spółka Jawna

W skali roku w naszych poradniach pomoc otrzymuje ok. 3000 pacjentów. Specjaliści zatrudnieni w naszych placówkach posiadają wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie, młodszy personel jest w trakcie specjalizacji a doskonalenie swoich umiejętności i wiedzę zdobywa na specjalistycznych kursach i szkoleniach.