DOROTA MACIEJEWSKA

– psycholog;
- certyfikowany psychoterapeuta uzależnień, oraz psychoterapeuta w procesie certyfikacji;
- ponad 20-letnie doświadczenie w pracy psychologicznej;
– prowadzenie psychoterapii indywidualnej, małżeńskiej/par, rodzinnej oraz interwencji kryzysowej;
- świdczenie pomocy osobom, które zmagają się z depresją, nerwicą, lękami, zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami odżywiania, żałobą, stresem i jego skutkami, niskim poczuciem wartości, kłopotami z samoakceptacją,
- praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz osobami z syndromem DDA;
- wykonywanie testów psychologicznych badających strukturę osobowości, funkcje poznawcze – intelekt oraz tesów psychoorganicznych.

mgr KAMILA KAMIŃSKA
– magister pedagogiki (specjalność: profilaktyka i terapia pedagogiczna);
- Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień i Współuzależnienia;
- ukończony kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
- prowadzenie warsztatów terapeutycznych z uczniami w szkołach;
- od 2006 roku administracja CPS „Remedium”, od 2011 praca na stanowisku Specjalisty Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w CPS „Remedium” oraz w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień;
- kierownik Oddziału Dziennego Leczenia Uzależnień.

ALEKSANDRA WOŹNIAK
– neurologopeda z ponad 10-letnim doświadczeniem;
- z wykształcenia pedagog, logopeda, neurologopeda;
- prowadzenie terapii miofunkcjonalnej, terapii z wykorzystaniem systemu MFS, terapii z wykorzystaniem elektrostymulacji, terapii wad wymowy, terapii zaburzeń mowy na tle innych zaburzeń rozwojowych, terapii mowy osób z uszkodzeniami neurologicznymi, terapii zaburzonych funkcji prymarnych już od urodzenia (zaburzenia ssania, połykania, rzucia, gryzienia).

KATARZYNA NAUMCZYK-MAĆKOWIAK
– magister psychologii UAM;
- certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, w procesie certyfikacji z terapii schematu;
- ponad 10-letnie doświadczenie we wspieraniu osób dorosłych doświadczających kryzysów emocjonalnych i relacyjnych oraz zmagających się z objawami zaburzeń lękowych, nastroju i osobowści;
- regularne uczestnictwo w szkoleniach polskich i zagranicznych.

ROBERT CHOJNACKI
– certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny;
- kilkunastoletnie doświadczenie w pracy psychologa;
- regularne doskonalenie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i konferencjach;
- zainteresowania: czytanie, sport, film, wyciczki górskie..

KRZYSZTOF RATKE
– ceertyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień;
- ukończone studia Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej, ze specjalizacją Resocjalizacja oraz Animacja i Zarządzanie Kulturą;
- prowadzenie terapii indywidualnych i grupowych dla osób uzależnionych;
- praca w kilku poradniach i ośrodku terapeutycznym;
- zainteresowania: żużel, jazda na rowerze, książki.

ROMANA OTTO
– magister psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna;
– mgr pedagogiki, i pracy socjalnej;
- ukończone studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą i Organizacji Pomocy społecznej;
- certyfikowany psychoterapeuta uzależnień i wspóluzależnień, terapeuta rodzin – ukończony kurs psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin;
– certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
– ukończone wiele kursów i szkoleń niezbędnych do pracy z osobami potrzebującymi pomocy, miedzy innymi :Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, terapia osób
z uzależnieniami behawioralnymi, pomoc psychologiczna dla pacjentów uzależnionych od nikotyny, socjoterapię i wiele innych;
– wieloletnie doświadczenie w pracy;
- zainteresowania: książki, spędzanie wolnego czasu na łonie przyrody, podróże.

JACEK ŁAWICKI
– wykształcenie wyższe;
- psycholog kliniczny;
- wieloletnie doświadczenie w pracy;
- zainteresowania: podróże, literatura piękna, sport.

TOMASZ WRÓBEL
– certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji;
- ukończone wiele kursów, szkoleń, warsztatów w Polsce, jak i za granicą;
- 25-letnie doświadczenie w pracy z dorosłymi i młodzieżą, m.in. w Ośrodku Profilaktyki, Poradni Leczenia Uzależnień, ośrodku pomocy społecznej, szkole podstawowej, średniej i pomaturalnej, Pogotowiu Opiekuńczym, OHP, zakładzie karnym
- aktualnie praca z osobami dorosłymi (psychoterapia indywidualna, grupowa, par i rodzinna).

MARCIN CHARMACIŃSKI
– magister pedagogiki;
– Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień;
– Instruktor Terapii Zajęciowej;
– ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi problemu uzależnienia oraz ich bliskimi;
– pomysłodawca i organizator wielu wydarzeń o tematyce profilaktycznej;
– ukończony kurs arteterapii;
– z zamiłowania muzyk, wokalista.

PAWEŁ USZKO
– absolwent psychologii Uniwersytetu Gdańskiego;
– aktualne uczestnictwo w czteroletnim kursie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym;
– doświadczenie w pracy z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności, młodzieżą z placówek opiekuńczo – wychowawczych;
– świadczenie poradnictwa psychoogicznego dla młodzieży oraz rodziców (w tym diagnoza inteligencji);
– wsparcie rozwoju emocjonalnego i psychospołecznego.

ANNA KOWALSKA
– absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich z logopedii;
– w trakcie studiów neurologopedycznych;
– certyfikowany terapeuta ENMOT – elektrostymulacja obszaru twarzowego;
– terapeuta ręki;
– kocha pracę z dziećmi.