CPS "Remedium" w Wyrzysku - jest filią, w której udzielane są świadczenia z następujących zakresów:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Leczenia Uzależnień
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Logopedyczna

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku od 08.00-18.00

tel: (67) 286 74 53

Rejestracja do naszych specjalistów – osobiście , telefonicznie lub przez osoby trzecie jeżeli zostały do tego upoważnione.

Świadczenia w ramach kontraktu z NFZ

Specjaliści:

 • Psychiatra
 • Psycholog
 • Psychoterapeuta
 • Specjalista terapii uzależnień
 • Logopeda
 • Neurologopeda

Świadczenia komercyjne

Specjaliści:

 • Psychiatra
 • Specjalista terapii biofeedback
 • Neurolog
 • Psychoterapeuta
 • Logopeda
 • Neurologpeda

Cennik świadczeń medycznych niefinansowanych ze środków publicznych:

Zaświadczenia płatne:

Cennik obowiązuje od 01.01.2024r